Presentatie informatiebijeenkomst

10 oktober '18

Op 3 oktober jl. was er voor alle belangstellenden weer een informatiebijeenkomst over De Terpen. Wij brengen je graag op de hoogte van alles wat er die avond is besproken. Tijdens de presentatie werd ingegaan op alles wat er de afgelopen periode is gebeurd rondom De Terpen. Daarnaast kwamen de processtappen en het tijdspad van de ontwikkeling van De Terpen aan de orde. Tot slot werden het Stedenbouwkundig plan en landschappelijke context, het woningbouwprogramma op hoofdlijnen en het particulier collectief “De Groene Buren” besproken.

De stand van zaken

Wat is er de afgelopen tijd gebeurd met betrekking tot De Terpen? Hieronder vatten wij de highlights samen:

  • Het stedenbouwkundig plan is met ontwikkelaars BPD en BEMOG en het collectief “De Groene Buren” uitgewerkt
  • De regels voor het bestemmings- / uitwerkingsplan zijn opgesteld 
  • Het beeldregieplan, dat gekoppeld is aan het bestemmingsplan, is opgesteld
  • In april/mei is het archeologisch onderzoek uitgevoerd
  • Het geohydrologisch onderzoek (het in kaart brengen van de bodemgesteldheid) is uitgevoerd.

Download de presentatie

Was je op 3 oktober aanwezig en wil je alles nog eens nalezen? Of kon je niet aanwezig zijn en ben je benieuwd wat er verder besproken is over de processtappen, het woningprogramma en het beeldregieplan? Download dan hiernaast de hele presentatie van de informatiebijeenkomst.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Wat is er besproken op 3 oktober? Download de presentatie